Úvodní strana

Základní informace - poloha

Starosta obce:
Jaroslav Řehák
Počet obyvatel:
163 obyvatel

Poloha: (zdroj: www.mapy.cz)Aktuální informace
.. HODINA ZEMĚ 2019

Obec Kacákova Lhota - Náchodsko se připojila k účasti na akci

HODINA ZEMĚ 2019

v sobotu 30. března 2019 od 20.30 do 21.30 hodin bude zhasnuto veřejné osvětlení.

K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují, že čerstvý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí, ale že jsou ohroženy probíhající změnou klimatu způsobenou zejména používáním fosilních paliv - uhlí, ropy, zemního plynu.Důsledkem je i extrémní počasí - vlny veder, přetrvávající sucho,přívalové povodně.

Města a vesnice tradičně při Hodině Země zhasínají veřejného osvětlení,či osvětlení památek a veřejných budov.Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná.

Další informace najdete na stránkách www.hodinazeme.cz

 

 


.. MÍSTNÍ POPLATKY 2019

MÍSTNÍ POPLATKY 2019

za odvoz komunálníh odpadu a psy

Svoz 14denní                         1488,00Kč

Svoz kombinovaný                  2003,00Kč

Chalupáři                                   500,00Kč a 5 pytlů

Jeden pes                                    50,00Kč

Každý další                                 100,00Kč

Pytel TS JC                                   70,00Kč

Poplatky je možné uhradit na OÚ dne 20.3.a 27.3.2019 od 18hod.

ÚHRADA (nejlépe) NA ÚČET OBCE

č.ú. 23929541/0100,jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

 

 


.. „Energetické úspory obecního domu“

V rámci realizace projektu bylo provedeno komplexní a úplné zateplení obálky budovy, instalace nového zdroje tepla (tepelné čerpadlo namísto původních elektrických přímotopů) a instalace vzduchotechniky s rekuperací obecního úřadu a školky v obci Kacákova Lhota čp 48 nacházejícího se na parcele st. 79 v k.ú. Kacákova Lhota. Cílem projektu je snížit emise skleníkových plynů do ovzduší a instalovat obnovitelný zdroj tepla a tím přispět k trvale udržitelnému rozvoji.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního pro gramu Životní prostředí.

Fotografie z obce

Novinky na
Úřední desce
Vyhledávání firem

Ziveobce.cz

Náhodný obrázek
foto - 60

zobrazení: 25
známka: 0

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl